FÅ ET TEAM, SOM ER EKSPERTER PÅ TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI

PrimusMotor har en særlig fagekspertise inden for turisme og løser opgaver i hele landet. Vi har et særligt fokus på at involvere turismeaktører i netværk, hvor de sammen skal arbejde om innovative koncepter, der giver mere på bundlinjen.

Vi har fokus på en struktureret proces, hvor analyser bliver til virkelighed, hvor der er handling bag ordene, og hvor der kommer konkrete turismeprodukter på hylderne.

Vi har også fokus på læringselementet, så turismeaktører får viden og erfaring med sig fra de workshops og sparringsmøder, der afholdes, og så de fremadrettet bliver bedre til at tjene penge og tiltrække flere gæster.

PrimusMotor har for Midtjysk Turisme udarbejdet en hvidbog om turisme henvendt til uddannelsesinstitutioner, der udbyder turismeundervisning. Kontakt os for et fysisk eksemplar.

Vi arbejder inden for følgende områder:

  • Konceptudviklings- og vækstforløb.
  • Implementering blandt medarbejdere på destinationen og/eller aktører af fx en ny strategi.
  • Forretnings- og konceptudvikling i forhold til kulturarv, natur, wellness og tværgående temaer.
  • Rådgivning/sparring til projektledelsen.
  • Fundraising og hjælp til projektudvikling.
  • Brugeranalyser blandt turister, fx interviews og fotodagbøger.

Nye eventyr på Fyn

I mange år har Fyn forsøgt at skabe et større samarbejde blandt de fynske turismeaktører.

PrimusMotor vandt i 2013 udbuddet i forhold til at facilitere et kompetence- og udviklingsforløb for turismeaktører og turismefremmeorganisationerne på Fyn.

Der blev i 2013 afholdt fem workshops med repræsentanter fra 135 partnere og fynske kommunerne – ca. 60 deltagere på hver workshop. Forløbet har resulteret i konkrete og bæredygtige oplevelseskoncepter, redskaber til at tjene flere penge i forretningen samt et øget samarbejde blandt aktørerne.

Processen blev startskuddet til et langt samarbejdsforløb mellem Udvikling Fyn og PrimusMotor i forhold til udvikling af hele destinationen.

Der har gennem hele forløbet været stor opmærksomhed omkring ejerskab og involvering af forskellige interessenter – fra aktøren til kommunerne og turisten. På trods af en bottom-up-proces har forløbet været styret inden for fastlagte rammer, der er løbende samlet op på læring og erfaringer, og der er nu sat gang i et netværksforløb for aktørerne.

Læs mere om projektet her.

Copyright: Udvikling Fyn