top1.jpg

Netværk for projektudviklere og fundraisere

Netværket for fundraisere og projektudviklere er din indgang til nyeste trends og værdifuld erfaringsudveksling og sparring med andre kolleger med samme udfordringer og opgaver. Netværket sikrer dig konkrete værktøjer til at håndtere dagligdagens udfordringer – og så kan du bruge netværksdeltagelsen som din årlige supplerende uddannelse.

Som fundraiser bliver du stillet over for mange udfordringer i hverdagen. Hvordan får du dine kolleger til at ”melde projekter ind”? Hvordan får I koordineret projekterne i organisationen? Hvordan bliver din rolle defineret i kommunen eller foreningen? Hvordan får du politikerne eller andre stakeholders med på, at der skal medfinansieres/sættes penge af? Hvordan sikrer du sammenhæng mellem de forskellige projekter? Bliver du ”kun” målt på, hvor mange midler du skaffer? Hvordan skaber du opbakning til dine projekter og meget andet.

Ved at deltage i netværket for fundraisere får du konkrete værktøjer til stakeholderhåndtering og du bliver meget klogere på din egen rolle gennem erfaringsudveksling med andre.

I SUBSTRAL-netværket mødes vi to gange årligt for at drøfte jeres projekter og lære at takle de udfordringer, der følger med. Netværket giver dig desuden mulighed for altid at kunne komme i kontakt med en netværkskollega, hvis du har brug for tips og sparring. For at få det mest konstruktive udbytte og bred inspiration er netværket som udgangspunkt sammensat af kommuner og foreninger i forskellige størrelser med mange forskellige typer af projekter. Netværket er åbent for engagerede og relativt erfarne fundraisere.

Netværksmøderne foregår i kommuner eller foreninger - gerne steder, hvor der kan illustreres konkrete fysiske projekter.


Netværksmøderne

Deltagerne mødes to hele dage på et år. Hvert møde tager udgangspunkt i et tema, som du som netværksdeltager selv har indflydelse på. Vi har sat et par forslag op på næste side. Kom gerne med dine forslag, når du markerer din interesse for netværket.

Ved hvert møde sørger vi for at holde dig opdateret på de seneste nyheder inden for f.eks. de største fondes nye fokusområder, særlige trends m.v. Praktisk anvendelighed er helt afgørende i netværket, og derfor bruger vi en væsentlig del af tiden på læring og træning samt udvikling af nye værktøjer og metoder, som deltagerne afprøver mellem møderne.

PrimusMotor og Bigum Consult faciliterer netværket og sørger for at udarbejde dagsordener, referater og skabeloner til værktøjer, og vi leverer aktuelle oplæg, der understøtter de udvalgte temaer. Netværket holdes sammen via vores fælles Facebook-gruppe: SUBSTRAL for fondsansøgere.

IMG_0845 (1).JPG

Det første møde:

2. november 2017. Vært: Randers Kommune

Fundraiserens rolle internt og blandt stakeholders

  • Oplæg om stakeholderhåndtering/-kortlægning
  • Fælles drøftelser om erfaringer med stakeholders
  • Kortlægning af rollehåndtering og drøftelser herom
  • Rundvisning hos værtskommunen/-projektet
  • Tema trænes hos deltageren mellem møde 1 og møde 2

IMG_0816+(1).JPG

Det andet møde:

24. maj 2018. Vært: Gribskov Kommune

Inddragelse af medarbejdere, borgere etc.

Oplæg om forskellige typer inddragelse:

  • Hvad er vigtigt INDEN inddragelse?
  • Hvordan inddrager man?
  • Hvordan modner man ideer bagefter
  • Hvordan laver man en kreativ proces?

Fælles drøftelser af erfaringer med inddragelse

Fælles drøftelser om kommunikation i forbindelse med inddragelse og eksempler på gode og mindre gode indkaldelser til fx borge rworkshops

Rundvisning hos værtskommunen/-projektet

Begge dage kl. 10 – 16.Pris og tilmelding

Navn *
Navn

Prisen for deltagelse i to årlige møder er kr. 3.700,- ekskl. moms. Har du været på et af vores kurser, er prisen kr. 2.900,- ekskl. moms.
Vil du vide mere, så kontakt Malene Stub Selmer på 40751374. Hvis vi når over 30 vil vi vurdere, om der er grundlag for både et netværk baseret på Sjælland og et i Jylland, så vi kan spare lidt på CO2 til transport.