FÅ UDVIKLING OG KVALITETSSIKRING AF KULTURBEGIVENHEDER- OG STEDER

Kultur og kunst rummer ikke kun store oplevelser for borgere og turister men kan også være med til at skabe vækst i en hel region. I PrimusMotor arbejder vi med at udvikle museer, festivaler, events og kulturbegivenheder, så de kulturelle oplevelser også kan veksles til arbejdspladser, synlighed og styrket bosætning.             

Vi arbejder bredt inden for kunst og kultur, og vores fornemmeste opgave er at hjælpe kulturbegivenheder og museer med at blive endnu bedre til det, der allerede fungerer godt. På den måde tager vi udgangspunkt i museets eller eventens særpræg og potentialer. 

Vi sætter en ære i at koble de lokale erhvervsmæssige styrker til de kulturbegivenheder, vi arbejder med – resultatet er øget vækst og styrket forretningsmæssigt netværk.


ARoS Aarhus Kunstmuseum som et internationalt fyrtårn inden for digital formidling

ARoS Aarhus Kunstmuseum vil være et internationalt fyrtårn inden for digital formidling. Lige nu har museer over hele verden fokus på, hvordan nye digitale muligheder kan være med til at løfte formidlingsopgaver på helt nye måder. Museerne har fået øje på det enorme potentiale for videndeling, der ligger i, at de allerfleste museumsgæster efterhånden går rundt med en smartphone i lommen, når de er på museet. 

ARoS er gået skridtet videre og har sat gang i et pilotprojekt, der tager forskud på fremtiden og bygger på konceptet 'Art Advisor'.
PrimusMotor har hjulpet med strategi- og projektudviklingen samt etablering af et samarbejde med de øvrige museer i regionen og har ligeledes hjulpet med fundraisingen.

Birgit Pedersen, Museumsinspektør ARoS

"I forbindelse med udviklingen af en ny digital strategi for ARoS Aarhus Kunstmuseum havde jeg, som leder af formidlingsafdelingen, den fornøjelse at samarbejde med PrimusMotor.

På baggrund af ARoS´s fremtidsvisioner på det digitale område, udarbejdede PrimusMotor en overordnet, præcis og visionær projektbeskrivelse, som firmaet anvendte til fundraising.

Første etape af strategien var at udvikle en APP, der kunne formidle museets samling på en ny måde, og samtidig udgøre udgangspunktet for kommende digitale formidlingsløsninger på ARoS. PrimusMotor fulgte projektet med stor engagement; deltog i workshop og var efterfølgende sparringspartner vedr. workshoppens resultater, skabte kontakter til blandt andet antropologer og leverandører samt foreslog regionale medansøgere, der førte til projektets realisering.

PrimusMotor er et velvalgt navn til dette firma! Firmaet udgjorde en engageret og motiverende drivkraft, der med stor professionalisme, stort netværk, overblik, initiativ og (med-)skaberlyst, vedholdende arbejdede på, at ARoS´s drømme skulle blive en realitet". 

Copyright: ARoS Kunstmuseum

Copyright: ARoS Kunstmuseum


I Nordjylland styrkes kvaliteten af flere forskellige events, og samarbejde og netværk udvikles 

PrimusMotor faciliterer et længerevarende udviklingsforløb for en række udvalgte nordjyske events – Tordenskioldsdage i Frederikshavn, Karnevallet i Aalborg og Muslingebyen Løgstør, som indgår i udviklingsprojektet Oplev Vækst, der er støttet af den europæiske socialfond.

Formålet med forløbet er at styrke kvaliteten i de tre events, herunder at styrke samarbejdet og indgå i nye netværk, udvikle nye produkter og koncepter med udgangspunkt i et specifikt gæstesegment samt at samle aktørerne om dette arbejde.

Ildsjælene bag hver event arbejder endvidere med forretningsmodellen for deres event, så der kan skabes yderligere vækst og indtjening. Ligeledes arbejder deltagerne med branding, storytelling og markedsføring – alt sammen planlagt, koordineret og faciliteret af PrimusMotor.

Læs mere om projektet her

Copyright: Visit Nordjylland

Copyright: Visit Nordjylland