Få dit koncept på rette kurs

Du tænker måske “hvad er egentlig et koncept?” Et koncept er en specifik beskrivelse af en service eller en proces – det er altså ikke det egentlige produkt, men en plan og struktur for hvordan produktet skal fungere og leveres til kunden. 

At udvikle et unikt koncept kræver en dedikeret og struktureret indsats. I PrimusMotor hjælper vi vores kunder med at gå nye veje, skille sig ud og få succes med konceptudvikling, hvad end det handler om at udarbejde vandreferiekoncepter, et koncept for butiksåbninger eller noget helt andet. For opgaven er den samme. At sikre at konceptet indfrier kundernes behov og ønsker og naturligvis at tjene penge.

Et succesfuldt koncept kræver, at man arbejder sammen i hele værdikæden. Alle, der skal levere en ydelse eller løfte en opgave ind i konceptet, skal være klar på deres rolle. I PrimusMotor samler vi alle relevante aktører i værdikæden og tilrettelægger en udviklingsworkshop eller et skræddersyet udviklingsforløb, så I kommer i mål med jeres koncept.


YDELSER

Indsigt i kunderne igennem brugerstudier – For at kunne udvikle et koncept, der er lige på kornet, i forhold til målgruppen, kræver det at, man har sat sig grundigt ind i målgruppens behov, hvad end det er børnefamilier, lastbilchauffører, ingeniører eller nogle helt andre. I PrimusMotor har vi et stort udvalg af metoder til at lave bruger- og kundestudier. Vi benytter os af fokusgruppeinterviews, observationer, fotodagbøger mv. Hvilken metode vi bruger, afhænger af hvad der skal til for at få indsigt i kundernes hverdag og deres erkendte som ikke-erkendte behov. Det er nemlig ikke altid dine kunder er klar over, hvilken forskel dit nye koncept vil kunne gøre for dem.

Indsigt i forretningen igennem interne interviews – I udviklingen af nye konceptualiserede produkter og serviceydelser er det afgørende at tage udgangspunkt i den viden og de erfaringer, der allerede eksisterer internt i organisationen og blandt organisationens samarbejdspartnere. Faktisk er medarbejderne sammen med kunderne den bedste kilde til viden om, hvad der virker og hvad der ikke gør. Derfor tilbyder PrimusMotor at gennemføre interviews med de vigtigste nøglemedarbejdere. Interviews giver vigtige indsigter og perspektiver, som konceptet kan bygges op omkring.

Konceptudviklingsworkshops – Når vi har opnået indsigt i kundernes behov og medarbejdernes input er blevet kortlagt, kan vi tilrettelægge en udviklingsproces, hvor slutresultatet er et færdigt og gennemarbejdet koncept. Alle, der spiller en rolle i konceptet, bør involveres, da alle led i værdikæden skal spille sammen i leverancen til kunden. PrimusMotor tilrettelægger en eller flere workshops, hvor I samarbejder om at udvikle konceptet – fra idé til det flyvefærdige produkt. Vores workshops er inspirerende og involverende, med øvelser og opgaver der sætter jer i stand til at tænke nyt og få konceptualiseret jeres idéer.

Udbytte

  • I får langt mere ”kød” på jeres idé, og får den udfoldet til et egentligt koncept
  • I får et koncept som matcher kundernes efterspørgsel og giver dem mere end de forventer
  • I får lagt en plan med beskrivelser af alle leverancer og opgaver i udrulningen og implementeringen af konceptet
  • I får styrket samarbejdet i hele værdikæden omkring konceptet

GÅ PÅ OPDAGELSE I vores case