FÅ EN 360 GRADERS VINKEL PÅ JERES KLIMASIKRING

Vi hjælper kommuner og forsyningsselskaber med at få størst mulig glæde af de midler, de investerer i at forhindre oversvømmelser.

Det regner mere og mere, og mange områder - særligt i byerne - kan ikke nedsive den store mængde nedbør. Alle landets kommuner skal klimasikres, og der skal udarbejdes planer for, hvilke tiltag der skal laves i hvilke områder. Det er beløb svarende til en Storebæltsbro, der samlet set skal investeres i Danmark.

Byplanlægning skal redefineres, men med gode løsninger kan der skabes bedre økosystemer, en social sammenhængskraft, øgede ejendomspriser og bedre trivsel i byerne.

I PrimusMotor sikrer vi, at projektet kommer godt fra start via en rammesætning, inddragelse af borgerne, og at der arbejdes på tværs af de traditionelle faggrænser.

Vi har lavet et samarbejde med en række andre specialiserede rådgivere, så vi sikrer dig en løsning, hvor helheden og styrede processer er tænkt ind fra begyndelsen.

Vores ydelser består blandt andet i:

 • Projekt- og procesdesign
 • Interessentanalyse
 • Planlægning og facilitering af kreative workshops med borgere og interessenter
 • Modning af idéer og skitser i samarbejde med arkitekter
 • Konceptudvikling og fundraising

Læs mere om, hvordan vi tager hånd om hele dit klimaprojekt med specialiserede og engagerede rådgivere. 


Alternativ klimasikring i Låsby

I forbindelse med et større kloakeringsprojekt i Låsby valgte Skanderborg Forsyning at gå alternativt til værks. Fremfor at lede regnvandet ned i kloakken eller grave et hul til regnvandet var ambitionen at bruge vandet til at lave rekreative områder i byen. Borgerne i byen blev involveret fra begyndelsen via interviews og en række workshops.

Der blev derudover arbejdet intenst med nye formidlingsformer og kommunikation via sociale medier, via byens egne kommunikationskanaler m.v.

Resultat: Der har gennem hele projektet været et kæmpe engagement blandt borgerne samt en lyst og vilje til at være en del af processen og til at tage ansvar og drive de nye rekreative områder i byen.

Byen har ligeledes fået udarbejdet en helhedsplan på baggrund af borgernes idéer. En helhedsplan, hvor vand ledes gennem byen i åbne vandløb, hvor der skabes innovative, rekreative oaser rundt i byen, og hvor der er fokus på leg, læring og det gode liv, samt at borgerne får indflydelse på driften fremadrettet. Fra at have et kedeligt image får Låsby nu skabt en helt ny identitet.

PrimusMotor har i projektet hjulpet med:

 • Projekt- og procesdesign i forhold til borgerinvolvering
 • Planlægning og gennemførelse af interessentanalyse og -interviews
 • Planlægning og facilitering af workshops
 • Idé- og konceptudvikling i samarbejde med arkitekter
 • Sparring og rådgivning
 • Fundraising