top1.jpg

FÅ DIN ANSØGNING IGENNEM NÅLEØJET TIL FONDENE

Der uddeles årligt over 8 mia. kr. til nytænkende og spændende projekter fra nationale, lokale og EU-fonde. Har I en god idé eller et spændende projekt om fx en ny udstilling, et nyt rekreativt område, et uddannelsesforløb, eller måske et nyt formidlingsprojekt, så kan PrimusMotor hjælpe jer med såvel udvikling af projektet, som at skaffe den nødvendige finansiering. Men der er mange om buddet og det kræver et unikt projekt, en gennemarbejdet strategi og en dedikeret og struktureret indsats at komme igennem fondenes nåleøje. I PrimusMotor assisterer vi museer, kommuner, kulturinstitutioner m.fl. med at søge fondsmidler og gøre deres projekter til virkelighed. Vi har en høj succesrate, fordi vi er grundige i vores arbejde. Vi betragter ikke fondsarbejdet, som bare det at udarbejde en tekst. Det handler om at skabe et tæt samarbejde, at indtænke nye muligheder og indgå i en god dialog med fondene. I PrimusMotor har vi gennem de sidste år søgt og fået over 65 mio. kroner til forskellige typer af projekter over hele landet.


Udbytte

  • Nye input og modning af projektet
  • Et skarpere projekt, der matcher fondenes strategier og brugernes behov
  • Ejerskab fra brugere og interessenter
  • Bedre udnyttelse af egne interne ressourcer
  • Højere succesrate og finansiering af netop jeres projekt

PrimusMotor kan indgå i mange stadier i arbejdet med at skaffe de nødvendige midler

 

Projektvurdering - Vi kigger jeres projektoplæg og jeres eventuelle ideer til fonde igennem. Herefter udarbejder vi en minifondsstrategi og konkrete anvisninger til at komme bedst muligt videre med jeres projekt. Pris ca.  4000 – 6000 kr. pr. projekt afhængig af projektets størrelse og kompleksitet. Ring og fortæl os om jeres projekt, så sender vi jer et tilbud.

Projektstrategi - Vi oplever, at mange kommuner har mange gode projekter i forskellige centre/forvaltninger. Det kan dog være en udfordring, hvis man ikke har kendskab til hinandens projekter og ikke får tænkt projekterne sammen. Vi hjælper kommunerne med at få de gode projekter gjort endnu bedre ved at synliggøre dem overfor andre fagligheder i kommunen, og vi faciliterer en proces, hvor projekterne bliver tænkt sammen og der bliver lavet en strategi målrettet aktuelle fonde til projekterne. Kommunen afsætter typisk et par timer til et formøde, der skal bruges tid på at udfylde en "projektskabelon", som PrimusMotor sender og der sættes en dag af til at pitche og sammentænke projekter.

Udbyttet er en samlet plan for, hvilke projekter der skal prioriteres og evt. kobles sammen, og en strategi for vinkling af projekterne og valg af fonde. Derved spares der tid på koordinerende møder og sandsynligheden for at få fondet projekterne er større, fordi der er tænkt på sammenhænge i kommunen.

Idéudvikling og projektudvikling – Mange af vores kunder og samarbejdspartnere har gode projektidéer. PrimusMotor hjælper med at videreudvikle jeres idéer, så projektet får det rette format til en fondsansøgning. De fleste fonde har særlige indsatsområder, og det er vigtigt at projektet ”taler” til disse indsatser. Fondene skal med andre ord kunne se jeres projekt som en del af deres strategi, før de vil støtte det. Vi hjælper med at vinkle projektet op imod de enkelte fonde.

Fondsstrategi – Vi finder det rigtige fondsmix, så I får et overblik over, hvilke fonde der skal søges om hvad, og hvornår deadline er. Vi kortlægger, om det skal være mange eller få fonde, hvilke der er bedst at søge sammen, og hvor meget I skal søge ved hver enkelt fond.

Budget og økonomi – Vi hjælper med at udarbejde budgetter og finansieringsplaner.

Kurser – Vi afholder løbende åbne kurser, men laver også gerne et skræddersyet kursus i fundraising målrette jeres organisation.

Brugerinvolvering – Vi står for interessent-/brugerinvolvering, så jeres idé giver mening for dem, der skal bruge den.

Den endelige ansøgning – I kan vælge selv at lave ansøgningerne, når I har fået udfoldet projektidéen. Ellers udarbejder vi gerne fondsansøgningerne for jer.

elementer2.jpg

GÅ PÅ OPDAGELSE I VORES CASES