Organisationsudvikling skaber effektvitet

Skal I effektivisere, fordi andre stiller skarpt på jeres bundlinje og services, eller trænger I til et fornyet syn på, hvordan I fungerer internt og hvordan I servicerer jeres kunder? Mange organisationer er underlagt budgetpres, målkrav eller politiske krav, som kræver fokus på produktionsmetoder, ledelse og drift men også på samarbejde. 

I PrimusMotor kalder vi det effektivisering, når vi med udgangspunkt i organisationers mål ser på, hvordan nye løsninger kan skabe besparelser, bedre organisering eller større tilfredshed. Effektivisering handler ikke kun om penge, men også om nye måder at se egen organisation og ydelser på. Det kan også være et eftersyn af interne og eksterne samarbejder. I PrimusMotor hjælper vi virksomheder, foreninger, uddannelsesinstitutioner, boligorganisationer og mange flere med at få effektivitet på dagordenen – så det passer til deres virkelighed og behov og de krav de møder i dagligdagen. Vi hjælper med at gennemføre analyser og processer og med at udvikle og implementere nye servicekoncepter og forretningsgange.


Ydelser

Økonomiske analyser og implementeringsworkshops – I PrimusMotor gennemfører vi analyser, der kortlægger mulighederne for driftseffektiviseringer i den almene boligsektor. Besparelserne påvirker flere parter og derfor arbejder vi med at involvere både de medarbejdere, ledere eller beboere, som skal udvikle, implementere og acceptere nye løsninger og evt. omorganisering af driften. Vi laver analyserne og skaber inddragende processer med de involverede. Vi afholder workshops og hjælper med at komme over barrierer og skabe fælles forståelse for både krav og ønsker. Udbyttet er fælles forståelse til uundgåelige krav og fælles viden om nøgletal og økonomiske indsatsområder samt samskabelse af nye løsninger.

Bestyrelsesevaluering, visions- og strategiprocesser – I PrimusMotor indleder vi ofte arbejdet med at opnå effektiviseringer med at tage temperaturen på bestyrelsens nuværende styring af organisationen. En bestyrelsesevaluering giver et overblik over resultater og samarbejde og giver anbefalinger til det fremadrettede bestyrelsesarbejde. I arbejdet med effektiviseringer kan det også være en fordel at gennemføre en helt ny visions- og strategiproces, som sætter retningen og peger på, hvordan I fremtidssikrer organisationen. Uanset hvilken vej I vælger, guider PrimusMotor jer og igangsætter en proces med udvikling af de tiltag, som bestyrelsen selv peger på.

Lederrekruttering, trivsel og professionalisering i ledelsesniveauet – At få succes med effektivisering stiller store krav til organisationens ledelse. I PrimusMotor har vi erfaring med lederrekruttering fra A til Z, herunder personanalyse, intelligenstest samt opfølgende lederudviklingssamtaler. Igennem involverende møder og workshops hjælper vi vores foreningskunder og kunder indenfor den almene sektor med at foretage en ledelsesmæssig rammesætning og at skabe et godt og konstruktivt samarbejde.

Trivselsanalyser og MUS-koncepter – En anden vej til effektiviseringer er fokus på trivsel og tilfredshed blandt medarbejdere i en organisation eller blandt borgere, brugere, beboere og kunder. I PrimusMotor hjælper vi med at udarbejde analyser og processer, hvor trivsel og tilfredshed er en integreret del af en udviklings- og effektiviseringsplan. Vi har stor erfaring fra foreninger og den almene sektor i at udarbejde MUS-koncepter, og vi afholder kurser for ledere i MUS – hjemme i deres egen organisation.

 

UDBYTTE

  • Ejerskab til effektiviseringsmål, fælles fokus på nøgletal og økonomiske indsatsområder
  • Samskabelse af nye løsninger til optimering af driften med besparelser og god service
  • Konstruktiv dialog om eventuelle uenigheder og modstand i organisationen
  • Et godt og tillidsfuldt samarbejde i bestyrelsen og ledelsesniveauet samt afklaring omkring strategi, beslutninger og opgaver i forbindelse med effektiviseringsarbejdet
  • Fælles forståelse og politikker for MUS samt opkvalificering af ledere med personaleansvar
  • Analyser med svar og inddragelse af medarbejdere, der gør arbejdspladsen mere attraktiv

GÅ PÅ OPDAGELSE I vores CASE