LAD PRIMUSMOTOR HJÆLPE DIG MED SPÆNDENDE OG NYTÆNKENDE BYUDVIKLINGSPROJEKTER

Vi har redskaberne til at sikre borgerinvolvering og nytænkning, når der skal laves et nyt byrum eller udtænkes nye faciliteter for brugere og borgere. PrimusMotor hjælper dig med at inddrage de relevante interessenter og skabe commitment og lokalt ejerskab - og med at få skabt de idéer, der får din by på verdenskortet.

PrimusMotor varetager en lang række forskellige roller og opgaver i en byudviklingsproces:

  • Borgerinddragelse – PrimusMotor involverer og engagerer lokale borgere, institutioner og erhvervsliv og kortlægger behov og idéer.

  • Konceptudvikling – PrimusMotor modner og videreudvikler borgernes idéer og samarbejder med arkitekter om at udarbejde helheds- og masterplaner.
  • Projektledelse – PrimusMotor sikrer, at byudviklingsprojektet kommer sikkert fra A til Z.
  • Fundraising – Idéerne til udviklingen af en by kan være så gode, at pengene ikke slår til. PrimusMotor fundraiser og får midlerne hjem, så ambitiøse og nytænkende projekter omkring bymiljøer kan blive til virkelighed.

Involverer du PrimusMotor i byudviklingen, er vi garanter for en bæredygtig, mangfoldig og funktionel by. Vi arbejder sammen med kommuner og private aktører om at udvikle byer med spændende, rekreative, anderledes og trygge rammer for det gode liv. Vi arbejder både med at revitalisere eksisterende byer og med at udvikle helt nye byområder. 


KildebjergRy - et revolutionerende, spændende og nytænkende byudviklingsprojekt

KildebjergRy er et nyt by- og erhvervsområde med en stærk vision om at forene videnerhverv, boliger, natur og fritidsaktiviteter i samme område.

I august 2012 blev PULSPARKEN i KildebjergRy indviet – en park bestående af tre unikke zoner med hver sin æstetik og funktion, som er med til at give det nye område identitet og værdi for beboere og virksomheder.

På opdrag af udviklingsselskabet Kildebjerg Ry A/S har PrimusMotor stået for analyser, det strategiske samarbejde med styregruppen, borgerinddragelsesprocesser, forretningsmodel og konceptudvikling samt fundraising ved to fonde. Efterfølgende har PrimusMotor været involveret i at få PULSPARKEN godkendt til at blive en del af Kulturby 2017 med forskellige arrangementer og kulturelle aktiviteter i zonerne.

Læs mere om projektet her. 

Jens Mastrup, direktør i Udviklingsselskabet Kildebjerg Ry

”PrimusMotor har nogle gode og præcise metoder til inddragelse af borgerne i udviklingsprocessen i noget nyt og innovativt som Pulsparken er. I Kildebjerg Ry er vi ikke i tvivl om at disse borgerinddragelsesprocesser har været medvirkende til at Pulsparken er blevet en stor succes og borgerne i Ry har taget området til sig.

I forhold til fundraising til etableringen har PrimusMotor styret ansøgningsprocesserne til de store fonde. PrimusMotor ligeledes foreslået en helt ny driftsmodel, hvor lokale virksomheder har besluttet at støtte driften af Pulsparken med et fast beløb om året i 10 år. En god og innovativ løsning.”

 

 

Copyright: Cebra Architecture

Copyright: Cebra Architecture

Copyright: Cebra Architecture

Copyright: Cebra Architecture