HØR HVAD BØRN OG UNGE HAR AT SIGE – DE ER DANMARKS FREMTID!

PrimusMotor sætter rammerne for, at børn og unge kan udtrykke deres idéer, tanker og oplevelser, så deres ekspertviden kan blive inddraget i beslutninger og udviklingsprocesser. En åben og anerkendende tilgang til de unges liv er en grundsten i PrimusMotors arbejde. 

Børn og unge er de bedste eksperter på deres eget liv, og både private, virksomheder og offentlige institutioner kan have gavn af at høre, hvad de unge har på hjerte. 

Det kan være i forhold til produktudvikling eller i forbindelse med at udarbejde strategier og indsatsområder i kommunalt regi. 

 

Kontakt os og hør mere om vores arbejde med inddragelse af børn og unge.

 


Vejle - en attraktiv kommune for unge

300 unge borgere fra kommunens uddannelsesinstitutioner og foreninger deltog i en stort anlagt konference med deltagelse af politikere og embedsfolk. Formålet med konferencen var at inddrage unge vejlensere mellem 15 og 25 år i at udvikle nye, spændende og anderledes måder at tænke ungeliv på.
PrimusMotor planlagde, designede og afviklede konferencen i samarbejde med en gruppe frivillige unge, som også fungerede som 'ungeværter' på dagen. Konferencen var således helt igennem de unges eget projekt. 

På konferencen arbejdede de unge konferencegæster med forskellige temaer i forhold til ungeliv - i kreative værksteder, der tog udgangspunkt i de 7 forskellige intelligenser (Howard Gardner). 

Efter konferencen blev alle de unges idéer til et godt ungeliv opsamlet i et idékatalog, som Vejle Kommune efterfølgende brugte som inspiration til udvikling af deres ungestrategi. I dag er flere af de unges idéer realiseret – blandt andet drømmen om et ungehus drevet af de unge selv.

Se filmen fra konferencen her.
Se filmen om Vejle Kommunes ungestrategi her.

Ung i Vejle

 

Klaus Bach, direktionssekretariatet i       Vejle Kommune

”I forbindelse med udarbejdelsen af en ny ungestrategi i Vejle Kommune fik vi rigtig god hjælp af PrimusMotor, som tilrettelagde en meget åben og brugerdrevet proces med de unge. Efterfølgende hjalp PrimusMotor med koordineringen og eksekveringen af ungekonferencen – en stor succes med mange involverede unge.”


Vandrerhjem i børnehøjde

På opdrag af VisitVejle udarbejdede PrimusMotor et koncept for en udviklingsworkshop med en gruppe børn på mellem 10 og 12 år. Workshoppen havde et safari-tema som omdrejningspunkt og fandt sted på Danhostel Givskud Zoo.
Projektets formål var at få børnenes bud på, hvad der skal til for, at vandrehjemmet som overnatningsform bliver mere attraktiv for børn og deres familier.

På workshoppen udviklede børnene idéer, som de efterfølgende bearbejdede og visualiserede i forskellige kreative værksteder. Børnenes idéer blev afslutningsvis opsamlet og formidlet i et idékatalog og brugt i projektet ”Kids n’ Tweens”.

Læs mere om projektet her.

Maria Lottrup, Udviklingskonsulent i Region Syddanmark

”Jeg har haft fornøjelsen af at samarbejde med PrimusMotor i forbindelse med et udviklingsforløb i Projekt Kids n’ Tweens – Leg og Læring, hvor formålet var at skabe nye oplevelsesmuligheder for børnefamilier ved at integrere overnatningssteder og børneattraktioner. I denne forbindelse var det vigtigt for os at inddrage børn allerede i idéudviklingsfasen – og til det fik vi hjælp af PrimusMotor som planlagte og afviklede en børneworkshop med en 5. klasse. 
PrimusMotor stillede med et helt lille team til opgaven og sørgede for, at børnene havde en super oplevelse. Resultatet, i form af et idékatalog fyldt med børnenes små og store idéer, har givet inspiration til flere af de tiltag, vi har arbejdet videre med i projektet – og jeg har været rigtig glad for at samarbejde med PrimusMotor.”

Vandrehjem i børnehøjde